Speciální komponenty pro stabilní hasicí zařízení (SHZ)

 • Sprejové hubice
  Hubice s rozstřikem ve formě plného kužele, popř. jiného tvaru. Optimální velikost kapek má za následek vysoký chladicí efekt a vysokou hasební účinnost.
 • Hubice pro tvorbu vodních clon
  Hubice s rozstřikem ve tvaru plochého vějíře (plochoproudové hubice) umožňující postřik a ochlazování souvislých ploch nebo ošetření prostupů ve stavebních konstrukcích k oddělení jednotlivých požárních úseků
 • Pěnové hubice
  Hubice pro aplikaci pěnových hasiv o různém stupni napěnění.
 • Pěnotvorná zařízení
  Napěňovače a pěnové komory pro použití na skladovacích objektech hořlavých kapalin, jako jsou skladovací nádrže s pevnou i plovoucí střechou.